Denna webbplats använder cookies för att förbättra bekvämligheten för våra kunder.
När det gäller hantering av personuppgifter,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーVänligen kontrollera.

へ へ

Stiftelsen översikt

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

Vi kommer att hantera personlig information på lämpligt sätt enligt följande.

Insamlingen av personuppgifter ska vara nödvändig och minimal.
Personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än Stiftelsens verksamhet.
Personuppgifter som inte längre är nödvändiga att spara kommer att raderas omedelbart.
Förutom när det finns särskilda bestämmelser såsom lagar och förordningar, kommer personuppgifter inte att delas med tredje part utan samtycke från den enskilde.
Vi kommer att förhindra olyckor som läckage, förlust, förfalskning och skador på personlig information till utsidan.